เสน่ห์ของ ไก่ชนใต้

521-2เสน่ห์ของ ไก่ชนใต้ นอกเหนือจากรูปร่างและสีสันที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงประเภทไก่ชนแล้ว ลักษณะและขนของไก่ชนยังนับเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นพิเศษสำหรับไก่สายพันธุ์นี้ นอกจากรูปลักษณ์อันสวยงามนี้ ไก่ชนสายพันธุ์นี้ยังมีชั้นเชิงการชนที่ดุเดือดไม่เหมือนไก่ชนสายพันธุ์อื่น

ชั้นเชิงในการชนของไก่สายพันธุ์ใต้ ยังเป็นไก่ที่มีชั้นเชิงในการชนที่ดุเดือด สู้ไม่ถอย ใช้อาวุธได้ทั้งบนและล่างอย่างหนักหน่วง ด้วยวิธีการจิกและเตะไม่เลือก ทั้งแตะปีก เตะขาและจงอยปากสลับกันอย่างมีชั้นเชิง หนักหน่วง ดุดัน แต่ไก่ชนสายพันธุ์ใต้ไม่ได้โจมตีไม่เลือกเพียงอย่างเดียว แต่ไก่สายพันธุ์นี้ยังจู่โจมอย่างใช้ความคิดเสมอ โดยจะเลือกโจมตีที่เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี สามารถเลือกได้ว่าจะโจมตีด้วยเชิงบนหรือเชิงล่าง หรือสถานการณ์ใดจะถอยหรือรุก ทำให้เป็นไก่ชนที่เมื่อขึ้นเปรียบชนแล้ว ไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆ

ดังนั้นไก่ชนสายพันธุ์ใต้ จึงเป็นที่มีเสน่ห์ทั้งรูปลักษณ์อันสวยงาม ความแข็งแรงและสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อที่สมส่วนอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของไก่ชนแล้ว ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเสนืห์มนการเปรียบชนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชิงบนและเชิงล่าง สิ่งเหล่านี้เองทำให้ ไก่ชนใต้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการไก่ชน และนับวันก็ยิ่งขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะได้มาจากการคัดเลือกสายพันธุ์ของทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยง ในการดูแลโรงเรือนให้สะอาด มีขนาดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความแออัดกับตัวไก่ ไม่ทำให้ไก่เครียดจนเสียสุขภาพ มีค่อนและขนาดกว้างขวางพอให้ไก่ได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมแล้ว อาหารที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ไก่โตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง การให้ยาถ่ายพยาธิและวัคซีนตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก

การอาบน้ำทำความสะอาดไก่ ทั้งน้ำสะอาดและน้ำต้มสมุนไพร ยังนับเป็นการช่วยให้ไก่ชนปลอดจากไรและปรสิตรบกวนต่างๆ การนาบกระเบื้องยังนับว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างไก่ชนและผู้เลี้ยงอีกด้วย ขมิ้นที่ใช้ในการนาบไก่ยังช่วยให้ขนไก่สะอาด ช่วยขับไล่ไรไก่ และปรสิตต่างๆให้ออกไปจากตัวไก่ และในระหว่างที่ทำความสะอาดเหล่านี้ยังนับเป็นโอกาสให้ผู้เลี้ยงได้สำรวจร่างกายของไก่อย่างละเอียดอีกด้วย ทำให้เราสามารถแก้ไขความผิดปกติต่างๆของไก่ได้ทันที ซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการเสริมเสน่ห์ของไก่ชนสายพันธุ์ใต้ให้สูงขึ้นนั่นเอง

Comments are closed.